Trupti Binwade

Sanjyot Deolalikar

Neha Khandagale

Chitra Dharphale

Namrata Nehete

Sonali Wagh

Shruti Mukadam

Sharmili Tandulwadkar

Priyanka Pandit

Ashish Kulkarni

Prashant Kokitkar

Ninad Kulkarni

Snehal Patil

Ashwini Kapale

Prashant Joshi

Prajakta Gaokar

Aditi Sarpotdar

Nitish Subandh

Adhishree Panchpor

Tejas Hajirnis

Nitish Subandh

Pranav Pandya

Sudhir Dhobale

Prabhat Ginde

Santosh Binwade

Bhagyashree Sapre

Anand Puranik

Ninad Bhave

Shiba Pattnaik

Jagannath Association of Indiana

Sagar Alot

Sachin Prabhudesai

Jagannath Association of Indiana

Thank you so much for your generous donation. 

Various ways to Donate: 

1. Please use below QR code to donate. 
2. Pay Check to : Indy Garjana Dhol Tasha Pathak Corp.

 Mail to : 10429 Serviceberry Dr.

Indianapolis, IN 46234